Metafor

metafor

Metafor – hvad er det og eksempler

En metafor er en måde at skrive eller sige noget på, hvor man forsøger at skabe et indre billede hos modtager. Derfor kaldes det også for et billedsprog. En metafor bruges til at erstatte noget andet, hvilket der kan være flere gode grunde til. Det kan handle om, at man gerne vil gøre det smukkere, stærkere eller mere sanseligt.

Der findes ikke blot mange forskellige metaforer. Der findes også mange forskellige typer af metaforer. Det skyldes, at det er muligt at gøre brug af metaforer i et væld af forskellige sammenhænge. Heldigvis kan du herunder læse mere om de forskellige typer af metaforer, og finde eksempler på hver af de forskellige typer.

Almindelige metafor

Som navnet også antyder, så er dette den mest almindelige form for metafor. Her er der tale om en metafor, der kan bruges til at overføre egenskaber fra noget kendt til en anden sammenhæng. Du kan se et par gode eksempler på de almindelige metaforer herunder:

  • Han tog benene på nakken.
  • Hun var hundesulten.

Besjæling

Her er der tale om en form for metaforer, der kan bruges, når du har et ønske om at beskrive naturen eller ting med menneskelige træk. Det er noget, der bliver brugt i forbindelse med rigtig mange eventyr m.m. Du kan herunder finde et par gode eksempler på metaforer, der hører ind under besjæling:

  • Blomsterne dansede i takt på marken.
  • Havet var grådigt og krævede et offer.

Personificering

Hvis der er tale om en personificering, så er der også tale om en metafor, der bliver brugt til at beskrive et begreb med menneskelige træk. Det findes der mange eksempler på, som mange også bruger til dagligt, uden at tænke over det. Nogle af de mest anvendte former for personificering er de følgende:

  • Døden kom forbi.
  • Kærligheden overvinder alt.
  • Krigen viser sit grimme ansigt.

Sammenligning

Som navnet også antyder her, så er der tale om en sammenligning med noget andet. Derfor er det også en form for metafor, der bliver brugt relativt ofte, da man ofte har behov for at sammenligne noget eller nogen med hinanden. Derfor er der også flere eksempler på dette, hvilket blandt andet inkluderer:

  • Hun lignede en grå efterårsdag.
  • Han var snu som en ræv.

Hvad er en metafor kort fortalt?

En metafor er et billedeligt udtryk, der opstår ved, at man bruger et eller flere ord i en anden sammenhæng end de oprindeligt er tiltænkt. Det er dét, du er blevet præsenteret for en lang række eksempler på herover. Herover kan du også se, at der faktisk ikke kun findes én form for metaforer, men faktisk flere type.

Der er også mange, der beskriver en metafor som værende en forkortet sammenligning. Det er der endda op til flere årsager til, men det skyldes dog særligt at den bygger på en lighed mellem to størrelser. Det sker dog uden, at der eksplicit nævnes, hvad det helt konkret er, der bliver sammenlignet i den givne metafor.

Det er især i poesien, at der gøres brug af metaforer. Her bruges det som et udtryksmiddel. Det har dog i dag været almindeligt at bruge metaforer i mange år. I dagligdagens sprog er der i dag et væld af gode eksempler på, hvad der kaldes for døde metaforer, som ikke længere bliver betragtet som at have en billedlig betydning.

Det er der flere eksempler på, men både ’at spilde tiden’ og ’at løbe tør for idéer’ er gode eksempler på det. Det er nemlig begge døde metaforer. Den amerikanske lingvist George Lakoff hævder, at sådanne metaforer i dag udgør en væsentlig del af grundlaget for vores måde at opfatte verden på.

Hvorfor bruges metaforer? Og hvorfor virker de?

Der skal ikke være nogen grund til, at du kan bruge metaforer til en lang række ting. De bruges i høj grad, fordi de er meningsbærere. Det betyder, at de kan overføre eller bære over, og at logikken følger af, at den menneskelige hjerne tænker i billeder. Det er blandt andet derfor, vi kan forestille os en historie, vi læser.

Når vi skal lære noget nyt, så er det ikke altid nemt at håndtere det abstrakte. Derfor forsøger vi at finde en lignende konkret situation, så vi dernæst kalkerer over på det ukendte. Derved kommer vores egen forståelse af verden til at ligge som grundlag for den videre handling. 

Hvad det betyder er, at vi forsøger at skabe mening. Det gør vi også, selvom der er tale om noget abstrakt og nyt. Valget af metafor kan derfor også være med til at begrænse både kreativitet og forestillingsevne.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here